SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH 
W STAREJ NIEDZIAŁCE

Skład Szkolnej Rady 
Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej
im. Marii Kownackiej

Skład Szkolnej Rady 
Samorządu Uczniowskiego 
Gimnazjum
im. Rodziny Sażyńskich

Przewodniczący:

Urszula Kolaszt


Zastępca przewodniczącego:

Maja Szczęsna


Sekretarz:

Maja Cieślik


Skarbnik:

Jakub Osica

 Przewodniczący:

Klaudia Gałązka


Zastępca przewodniczącego:

Jakub Bieńkowski


Sekretarz:

Martyna Jaworska


Skarbnik:

Małgorzata Witkowska

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:
Urszula Mastalerz
Dorota Krzyśpiak


URSZULA KOLASZT
MAJA CIEŚLIK
MAJA SZCZĘSNA
JAKUB OSICA
KLAUDIA GAŁĄZKA
MARTYNA JAWORSKA
JAKUB BIEŃKOWSKI
MAŁGORZATA WITKOWSKA
Darmowe strony www dla każdego