SAMORZĄD UCZNIOWSKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. RODZINY SAŻYŃSKICH 
W STAREJ NIEDZIAŁCE
SZKOLNA RADA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO  2019/2020

PRZEWODNICZĄCA: Urszula Kolaszt 

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEJ: Natalia Michalczyk

SEKRETARZ: Amelia Roguska

SKARBNIK: Amelia Wocial
Opiekunowie SU: Iwona Biaduń i Małgorzata Komorowska

Kreator stron www - przetestuj!